«فروشنده» نامزد جوایز سالانه انجمن منتقدان آمریکا شد

سنا هم طرح تمدید تحریم‌های ایران را تصویب کرد
مهر نوشت: «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد بیست و دومین دوره جوایز سالانه انجمن منتقدان آمریکا انتخاب شد.

سنا هم طرح تمدید تحریم‌های ایران را تصویب کرد