سلفی صمیمانه مسی با هواداران آرژانتینی بارسا

سلیمی‌نمین: پایداری‌ با اصول‌گرایان هماهنگ‌ نباشد ضرر می‌کند
ورزش سه نوشت:تمرین امروز بارسلونا با حضور هواداران و در مینی استادی برگزار شد.

سلیمی‌نمین: پایداری‌ با اصول‌گرایان هماهنگ‌ نباشد ضرر می‌کند