سیاسیون باید از حوزه فرهنگ به دور باشند

سلفی بازیگر «در حاشیه» با اسپیلبرگ، اسکورسیزی، لوکاس و کاپولا
ایلنا نوشت: وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تاکید کرد که گفت‌وگو و تعامل فرهنگی و دوری از نزاع فرهنگی امروز یکی از نیازهای اساسی در کشور است و سیاست‌زدگی آفت حوزه فرهنگ است.

سلفی بازیگر «در حاشیه» با اسپیلبرگ، اسکورسیزی، لوکاس و کاپولا