دو فراکسیون اصولگرا که در «اقلیم بهارستان» نمی‌گنجند

سلطان و حمایت‌های تمام نشدنی‌اش از پرسپولیس/پروین:قهرمانی مال ماست
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی، فراکسیون مستقلین را هم‌وزن فراکسیون متبوعش نمی داند و معتقد است: باید مجمع عمومی هر دو فراکسیون برگزار شود و ببینیم چند نفر در هر جلسه شرکت می‌کنند تا بتوانیم دقیق صحبت کنیم.

سلطان و حمایت‌های تمام نشدنی‌اش از پرسپولیس/پروین:قهرمانی مال ماست