اینفوگرافیک | اجرای طرح تحول سلامت چه پبامدهایی داشت؟

سلطانی‌فر: تدارکاتچى فدراسیون‌ها نیستیم/ پول می‌دهیم، نظارت هم می‌کنیم
در اینفوگرافیک زیر دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت را می‌بینید.

سلطانی‌فر: تدارکاتچى فدراسیون‌ها نیستیم/ پول می‌دهیم، نظارت هم می‌کنیم