فعالیت سه میلیون کارگر خارجی غیر مجاز در کشور

سفر کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی برای تعیین تکلیف ارک تبریز
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از فعالیت آزادانه سه میلیون کارگر خارجی غیرمجاز در کشور انتقاد کرد و گفت: 70 درصد از این تعداد تبعه غیرمجاز، مشاغل ساختمانی کشور را اشغال کرده‌اند.

سفر کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی برای تعیین تکلیف ارک تبریز