آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی خرم‌آباد

سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰نفری ارومیه
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آزادسازی بالغ‌بر ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰نفری ارومیه