دلهره، شادی و غم‌های زنان در یک نمایشگاه

سفر هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی برای بررسی انتقال سفارت به قدس
نمایشگاه نقاشی گروه هنری «کلبه شیشه‌ای» روز جمعه 13 اسفند در گالری سمرقند افتتاح شد.

سفر هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی برای بررسی انتقال سفارت به قدس