آینده صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران از زبان صالحی امیری

سفارت هلند در آنکارا تعطیل شد
ایسنا نوشت:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در کشور برای تقویت صنایع فرهنگی، صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران را در آستانه جهشی بزرگ توصیف کرد.

سفارت هلند در آنکارا تعطیل شد