صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در اردبیل ۷۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند

سعید جلیلی، نمی‌تواند محمدرضا عارف شود
صنایع تبدیلی در دست احداث سیب‌زمینی تولیدی استان برای ۷۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

سعید جلیلی، نمی‌تواند محمدرضا عارف شود