عکس | لحظه ورود اولین قطار مسافربری از کشور آذربایجان به ایران

سعودی‌ها مهاجران را اخراج می‌کنند
اولین قطار مسافربری از کشور آذربایجان وارد ایران شد.

سعودی‌ها مهاجران را اخراج می‌کنند