روایت اینستاگرامی علی مطهری از سفر دو روزه به کربلا / آیت‌الله سیستانی زیرک و دقیق است

سرپل‌ذهاب تنها زیستگاه آهوی ایرانی در غرب کشور است
نایب رییس مجلس در صفحه شخصى خود در اینستاگرام از سفرش به کربلا و نجف و دیدارش با آیت‌الله سیستانى نوشت.

سرپل‌ذهاب تنها زیستگاه آهوی ایرانی در غرب کشور است

تلگرام نارنجی