پیشنهاد غیرسیاستی حسام‌الدین آشنا برای بررسی حادثه پلاسکو؛ امیدوارم شجاعت اینکار وجود داشته باشد

سرپرست دادسرای جنایی: شاید داخل کاور هر پیکر کشف شده از پلاسکو، بیش از یک جسد باشد
ایرنا نوشت:حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در یادداشتی خواستار تهیه یک گزارش ملی برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو به منظور جلوگیری از تکرار روندها و فرایندهای فاجعه ساز شد.

سرپرست دادسرای جنایی: شاید داخل کاور هر پیکر کشف شده از پلاسکو، بیش از یک جسد باشد