روایت وزیر اسبق اطلاعات از نقش سازمان سیا در حوادث سال 88

سروش رفیعی؛سرباز یا آزاد؟
تسنیم نوشت: وزیر دولت دهم گفت: CIA به این نکته اشاره می‌کند که در فتنه ۸۸ اغلب کسانی که اعتراض کردند از طبقه متوسط به بالای جامعه بودند و مردم طبقه متوسط به پایین حضور نداشتند و این بار باید این طبقه را پای کار بیاوریم.

سروش رفیعی؛سرباز یا آزاد؟