واریز مبلغ حاصل از فروش بلیت تئاتر به حساب خانواده‌های بی‌بضاعت

سرنوشت دیزل‌ها در 2020 چه می‌شود؟
نمایش‌های «خواستگاری به سبک مبارک» و «زیرزمین» نهم و دهم دی به نفع خانواده‌های بی‌بضاعت روی صحنه می‌رود.

سرنوشت دیزل‌ها در 2020 چه می‌شود؟