نحوه محاسبه تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه

سرمایه‌گذاری بیل گیتس برای انرژی‌های پاک
تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه 5 درصد به ازای هر دستگاه است.

سرمایه‌گذاری بیل گیتس برای انرژی‌های پاک