هنرنمایی معلولان ذهنی و مبتلایان سندروم داون روی صحنه جشنواره فجر

سرمایه‌گذاری امن در بازار سرمایه
رسول حق شناس کارگردان تئاتر سه نمایش را با حضور معلولان ذهنی و مبتلایان به سندروم داون روی صحنه می‌برد.

سرمایه‌گذاری امن در بازار سرمایه