نخستین نمایشنامه‌نویس زن ایرانی تقدیر می‌شود

سردار نجات:‌ علت حصر، حوادث سال۸۸ نبود/ آنها در منزل دکتر خصوصی، ورزش و استخر دارند
مراسم پایانی دومین دوره‌ نشان محمود استادمحمد، شنبه ۱۸ دی‌ با تقدیر از فریده فرجام، نخستین نمایشنامه‎نویس زن ایرانی برگزار می‌شود.

سردار نجات:‌ علت حصر، حوادث سال۸۸ نبود/ آنها در منزل دکتر خصوصی، ورزش و استخر دارند