ظریف: تصور مذاکره دوباره با آمریکا خطرناک است

سردار فضلی: دشمن امروز وحدت و برادری ما را نشانه گرفته است
وزیر خارجه ایران گفت : حتی تصور مذاکرات دوباره هسته ای با آمریکا، خطرناک است و در صورت شکست این توافق، دستیابی به توافقی دیگر غیر ممکن خواهد بود.

سردار فضلی: دشمن امروز وحدت و برادری ما را نشانه گرفته است