پروین: همه پرسپولیسی‌ها خوب بودند، رضاییان بهتر!

سردار سلامی: اشغال و تسلط کامل بر حلب آرزوی دست‌نیافتنی آمریکا و عربستان بود
علی پروین اصولاً آدم خوش‌صحبتی است. همه خبرنگارانی که با او نشست و برخاست کرده یا مصاحبه‌ای انجام داده‌اند، این مسئله را تأیید می‌کنند.

سردار سلامی: اشغال و تسلط کامل بر حلب آرزوی دست‌نیافتنی آمریکا و عربستان بود