انتقاد آیت الله مصباح به شورای عالی انقلاب فرهنگی/دچاره روزمرگی شده و به مسائل اصلی نمی‌رسد

سردار ایرانی بهترین گلزن و سومین بازیکن برتر سال روستوف شد
آیت الله مصباح یزدی گفت:این که رهبری دائما تاکید می‌کنند که حوزه، مردم و مسئولان باید انقلابی باشند و انقلابی عمل کنند، نشان از اهمیت روحیه و کار انقلابی دارد لذا ما نیز باید معنای انقلابی را درک کرده و خود انقلابی باشیم و صدا و سیما نیز انقلابی عمل کند.

سردار ایرانی بهترین گلزن و سومین بازیکن برتر سال روستوف شد