برگزاری آئین جشن تکلیف هزار دانش آموز محمودآبادی

سردار آبنوش:آمریکا منتظر ظهور است و دو تیم ویژه را برای دستگیری فرمانده ابرقدرت ما قرار داده بود
آئین جشن تکلیف دینی هزار دانش آموز محمودآبادی به همت اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

سردار آبنوش:آمریکا منتظر ظهور است و دو تیم ویژه را برای دستگیری فرمانده ابرقدرت ما قرار داده بود