عکس | ژست مشترک سرداران سپاه در روز خداحافظی سردار نقدی

سرانجام فردوسی‌پور هم برای مبارزه با فساد در فوتبال پایه پیش آمد
سردار محمدرضا نقدی رئیس سابق و سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا

سرانجام فردوسی‌پور هم برای مبارزه با فساد در فوتبال پایه پیش آمد