از سقوط هواپیمای روسی در دریای سیاه تا تحریف سخنان محرمانه ظریف/ پربازدیدهای پنج دی

سخنگوی وزارت خارجه به اقدام خلاف نماینده مجلس واکنش نشان داد
در پنجم دی‌ماه، اخبار پربازدید به دو رویداد اختصاص داشت؛ یکی سقوط توپولف روسی در دریای سیاه بود و دیگری تحریف سخنان محرمانه ظریف در مجلس.

سخنگوی وزارت خارجه به اقدام خلاف نماینده مجلس واکنش نشان داد