مرد بزرگی که دغدغه عدالت اجتماعی داشت

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت
عبدالناصر همتّی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت