آسیا به رهبری چین، خانه میلیاردرهای جهان شده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:درخواست ترامپ برای گفتگو با روحانی از طرف ایران رد شده است
برای اولین بار در تاریخ، آسیا بالاترین تعداد میلیاردرهای جهان را در خود جای داده است. براساس گزارش شرکت حسابداری PwC و شرکت خدمات مالی UBS، چین این بسته را رهبری می کند و بیش از امریکا میلیاردر دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:درخواست ترامپ برای گفتگو با روحانی از طرف ایران رد شده است