واکنش رامین رضائیان به حاشیه‌های پرسپولیس

سخنگوی حزب احمدی نژاد!
رضائیان می گوید حاشیه‌ها نمی تواند مانع از قهرمانی‌شان شود.

سخنگوی حزب احمدی نژاد!