احتمال نیاز به اقدام‌های جدی‌تر در بازار نفت

سخنرانی پژوهشگر و منتقد هنری ایتالیایی در موزه ملک‎
ایلنا نوشت:دبیرکل اوپک اعلام کرد ممکن است برای بازگرداندن توازن به بازارهای جهانی، در سال ۲۰۱۸ میلادی اقدام‌هایی دیگر در دستور کار قرار گیرد.

سخنرانی پژوهشگر و منتقد هنری ایتالیایی در موزه ملک‎