فیلم | تصاویر هوایی از حلب ویران شده

سخنرانی آملی لاریجانی در جمع اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی: اخلاق سکولار ضمانت اجرا ندارد
تصاویر هوایی بیشتر از تصاویری که از سطح زمین گرفته می‌شوند می‌توانند عمق ویرانی و تخریب مناطق مختلف شهر حلب را به نمایش بگذارند.

سخنرانی آملی لاریجانی در جمع اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی: اخلاق سکولار ضمانت اجرا ندارد