موافقت وزیر با استعفای قائم مقام وزیر نفت

سخنان چمران در مورد اراضی عباس‌آباد، واگذاری شهروند و پنجمین انتخابات شوراها
وزیر نفت ضمن قدردانی از خدمات سید کاظم وزیری هامانه برای پیشرفت صنعت نفت در سال‌های اخیر گفت: خدمات و دلسوزی‌های جنابعالی برای صنعت نفت، فراموش ناشدنی است.

سخنان چمران در مورد اراضی عباس‌آباد، واگذاری شهروند و پنجمین انتخابات شوراها