نگرانی‌های یک بازیگر درباره سرمای زمستان و کودکان کار؛ هر روز در خیابان چند «سمیه» می‌بینیم؟

سخنان صریح وزیر ارشاد درباره عملکرد صداوسیما: روزگار تک‌صدایی گذشته است
نیما رییسی، بازیگر سینما و تلویزیون، یادداشتی در حمایت از کودکان کار و خیابان نوشته و نسبت به وضعیت نامناسب زندگی آنها انتقاد کرده است.

سخنان صریح وزیر ارشاد درباره عملکرد صداوسیما: روزگار تک‌صدایی گذشته است