به دادگاه کشاندن گوگل به دلیل نصب برنامه جاسوسی از کارمندان

سخنان صریح معاون حقوقی رئیس‌جمهور: چرا به مردم دروغ می‌گویند که برجام یعنی هیچ؟/دفاع از حقوق شهروندی
یکی از مدیران گوگل در بخش محصولات این کمپانی را به اتهام جاسوسی از کارمندان به دادگاه کشاند.

سخنان صریح معاون حقوقی رئیس‌جمهور: چرا به مردم دروغ می‌گویند که برجام یعنی هیچ؟/دفاع از حقوق شهروندی