بازدید فرمانده نیروی انتظامی البرز و سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز

ستاره رئال رفتنی شد، مقصد او کجاست؟
سردار کامرانی صالح فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به همراه سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین در استان البرز بازدید کردند.

ستاره رئال رفتنی شد، مقصد او کجاست؟