تالاب‌های کوچک را دریابیم

ستاره استقلال برای رفتن به لیگ چین، هوایی شد
در خصوص تالاب های ایران سخن زیاد گفته شده است و ضرورت حفظ تالاب ها برهمگان آشکار است. تالاب های ایران، دریاچه های « پلویال » می باشند به این معنی که باقیمانده آخرین دوره سرد یخچالی هستند که در ایران بارندگی بیشتر و تبخیر کمتر بوده است.

ستاره استقلال برای رفتن به لیگ چین، هوایی شد