آذر منصوری: باید ۴سال آینده کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم

ستاد کل نیروهای مسلح: اقتدار دفاعی ایران مرهون هوشمندی ارتشیان است
یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با ابراز امیدواری نسبت به حضور زنان در بین نامزدهای ریاست جمهوری سال 1400 گفت: «زنان چه رأی بیاورند و چه نیاورند باید چهار سال آینده در میان نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرند.» آذر منصوری با اشاره به عدم انتخاب وزیر زن در دولت یازدهم ادامه داد:« با فعالیت احزاب، مطالبه مردم و تغییر فضای مجلس آقای روحانی برای دولت احتمالی آینده دیگر مانعی برای معرفی وزیر زن ندارد.»

ستاد کل نیروهای مسلح: اقتدار دفاعی ایران مرهون هوشمندی ارتشیان است