کابوس ادامه‌دار بازیگر سینما/ امیر آقایی: معاند و برانداز نیستم

ستاد غرضی در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون تومان هزینه کرده بود؟
امیر آقایی، بازیگر سینما با حضور در برنامه «35» از روزهایی گفت که اجازه کار نداشته و حتی فریدون جیرانی با دستور دیگران مجبور شده است او را از گروه بازیگران فیلمش بیرون بگذارد.

ستاد غرضی در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون تومان هزینه کرده بود؟