عذرخواهی بازیکن رئال‌مادرید از هواداران بارسلونا

سایه سنگین سینما بر دنیای کتاب
کارواخال در شبکه‌های اجتماعی از هواداران بارسلونا عذرخواهی کرد.

سایه سنگین سینما بر دنیای کتاب