خاطره مجری تلویزیون از آخرین گفت‌و‌گویش با آیت‌الله هاشمی

سایه سنگین سیاسی‌کاری‌ یک نماینده بر ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام
ایسنا نوشت: علی درستکار از خاطرات آخرین مصاحبه‌ای که با آیت‌الله هاشمی در تلویزیون انجام داده بود، گفت.

سایه سنگین سیاسی‌کاری‌ یک نماینده بر ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام