تصاویر | فرار ۲۰ هزار خانواده از سیل سهمگین و آبگرفتگی خانه‌ها در استرالیا

سامبای برزیلی در آبادان برای شکست نوروزی پرسپولیس
جاری شدن سیل درپی طوفان شدید در شمال استرالیا باعث مرگ یک نفر و تخلیه ۲۰ هزار خانه در این منطقه شد. ارتفاع سیل در برخی مناطق شمالی نیوساوت‌ولز (New South Wales) به بیش از ۱۰ متر هم رسید.

سامبای برزیلی در آبادان برای شکست نوروزی پرسپولیس