واکنش پرویز پرستویی به موفقیت کیهان کلهر در جایزه گرمی/ عکس

سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات اقتصادی
پرویز پرستویی به موفقیت کیهان کلهر در جایزه گرمی واکنش نشان داد.

سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات اقتصادی