اوباما دیپلمات‌های روس را با لگد بیرون کرد!

سال نو تسلیت باد!
در حاشیه اخراج 35 دیپلمات روسی از امریکا و تحریم علیه 9 سازمان و فرد روسی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

سال نو تسلیت باد!