قایق حامل یک تیم فوتبال و هوادارانش غرق شد

سالی پُرنوسان در انتظار بازار طلا
قایقی که یک تیم فوتبال و هواداران آن تیم را حمل می‌کرد، غرق شد.

سالی پُرنوسان در انتظار بازار طلا