نوه تختی جان همکلاسی خود را نجات داد

ساز سرود سوگوار شد/ استاد علی‌محمد بلوچ درگذشت
خبرورزشی نوشت: نوه جهان چهلوان تختی نشان داد روح پهلوانی در خون خاندان تختی است.

ساز سرود سوگوار شد/ استاد علی‌محمد بلوچ درگذشت