۳۷۵ پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی در استان مرکزی

سازمان تامین اجتماعی: کارگران از روز اول اشتغال، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی گفت: 375 فقره پرونده تخریب و تصرف توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

سازمان تامین اجتماعی: کارگران از روز اول اشتغال، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند