ظریف: مردم ایران و گرجستان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند

سازمان‌های مردم نهاد بهترین بستر برای مشارکت مردم هستند
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیداری رسمی در گرجستان بسر می برد عصر امروز با گیورگی مارگوِلاشویلی رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد

سازمان‌های مردم نهاد بهترین بستر برای مشارکت مردم هستند