قیمت اتاق در شهر بادگیرها چقدر است؟

سارقان مسلح صرافی خیابان فردوسی دستگیر شدند
میزان نوشت:شهر یزد به دلیل تعدد جاذبه های گردشگری یکی از مقاصد انتخابی مسافران در ایام نوروز به حساب می آید، از همین رو به بررسی قیمت هتل های این شهر پرداختیم.

سارقان مسلح صرافی خیابان فردوسی دستگیر شدند