استاندار گیلان گفت: رعایت قانون، امنیت ، صحت انتخابات و مشارکت حداکثری چهار اصل مهم در انتخابات است

ساخت آشیانه بالگرد و پایگاه امداد و نجات هوایی ایلام آغاز شد
استاندار گیلان ظهر امروز در نخستین نشست ستاد انتخابات گیلان گفت : رعایت مر قانون، امنیت و آرامش، صحت انتخابات و مشارکت حداکثری چهار اصل مهم در انتخابات سال 96 است.

ساخت آشیانه بالگرد و پایگاه امداد و نجات هوایی ایلام آغاز شد