۷ استان در مه‌گرفتگی غلیظ/ باران و برف ادامه دارد

ساختمان جدید بهبود معتادان در شرق تهران به بهره‌برداری می‌رسد
تسنیم نوشت: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه هفت استان کشور دچار پدیده مه‌گرفتگی شده‌اند، گفت: علت این مه‌گرفتگی همراه شدن بارشها با جبهه هوای گرم بوده که در ساعتهای آینده رفع می شود.

ساختمان جدید بهبود معتادان در شرق تهران به بهره‌برداری می‌رسد