جلوه‎‌های اعتیاد، متروسازی و ترافیک، سه مشکل اصلی مردم محله قیام در جوار بازار تهران

زیباترین فضاهای سبز خانگی در شیراز جایزه می گیرند
بررسی مشکلات محله قیام واقع در جوار بازار تهران نشان داد ساماندهی گاراژها، برخورد با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و احداث میدان میوه و تربار باید در اولویت کاری مدیریت شهری قرار گیرد.

زیباترین فضاهای سبز خانگی در شیراز جایزه می گیرند