مدیر نیاوران: موسیقی نواحی نیازمند دریافت یارانه است

زورگیری که از روی دماغ بزرگش شناسایی شد! / عکس
سیدعباس سجادی مدیر فرهنگسرای نیاوران معتقد است باید به موسیقی نواحی یارانه پرداخت کرد. زیرا این نوع موسیقی مانند موسیقی پاپ مخاطب همه‌گیر و پشتوانه مالى ندارد.

زورگیری که از روی دماغ بزرگش شناسایی شد! / عکس